Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: a) Những điểm nào cách điểm -1 hai đơn vị...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một trục số và cho biết:

a) Những điểm nào cách điểm \(-1\) hai đơn vị.

b) Những điểm nào nằm giữa các điểm \(-6\) và \(-2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đếm số đoạn thẳng tính từ điểm \(-1\) để xác định các điểm.

b) Quan sát trục số và xác định các điểm nằm bên phải điểm \(-6\) và bên trái điểm \(-2\)

Lời giải chi tiết

a) Đếm về bên trái điểm \(-1\) hai đơn vị ta được điểm \(-3\)

Đếm về bên phải điểm \(-1\) hai đơn vị ta được điểm \(1\)

Vậy điểm \(-3\) và điểm \(1\) cách điểm \(-1\) hai đơn vị.

b) Các điểm nằm giữa điểm \(-6\) và điểm \(-2\) là : \(-5\), \(-4\), \(-3.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài