Bài 56 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: a) 2.31.12+4.6.42+8.27.3 ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh: 

\(a)\) \(2.31.12+4.6.42+8.27.3\)

\(b)\) \(36.28+36.82+64.69+64.41\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các số hạng, các thừa số

- Từ đó, xem xét nên áp dụng tính chất nào (giao hoán, kết hợp, phân phối) để tính một cách nhanh chóng.

+) Tính chất giao hoán: \(a+b=b+a\) 

+) Tính chất kết hợp: \(a+(b+c)=(a+b)+c\)

+) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a.(b+c)=a.b+a.c\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(2.31.12+4.6.42+8.27.3\)

    \(=(2.12).31+(4.6).42+(8.3).27\)

    \(=24.31+24.42+24.27\)

    \(= 24.(31+42+27) \)

    \(= 24 . 100 = 2400\)

\(b)\) \(36.28+36.82+64.69+64.41 \)

\(= (36.28+36.82) + (64.69+64.41)\)

\(= 36.(28+82) + 64.(69+41)\)

\(= 36.110 + 64.110\)

\(= 110.(36+64) \)

\(= 110 . 100 = 11000\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close