Bài 58 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 13 sách bài tập toán 6. Ta ký hiệu n! (đọc là: n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, tức là n! = 1.2.3…n. Hãy tính:...

Quảng cáo

Đề bài

Ta ký hiệu \(n!\) (đọc là \(n:\) giai thừa) là tích của \(n\) số tự nhiên liên tiếp kể từ \(1\), tức là \(n! = 1.2.3…n.\) Hãy tính :

\(a)\) \(5!\)                               \(b)\) \(4! - 3!\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính \(n!=1.2.3.....n\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(5!  = 1. 2 . 3 . 4 . 5 = 120\)

\(b)\) \(4! - 3!  =( 1.2.3.4) – (1.2.3)\)\(= 24 – 6 = 18\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close