Bài 61 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Cho biết 37.3 = 111. Hãy tính nhanh: 37.12...

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Cho biết \(37.3 = 111.\)

Hãy tính nhanh: \(37.12\) 

\(b)\) Cho biết \(15 873.7 = 111 111.\)

Hãy tính nhanh \(15 873.21\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các số hạng, các thừa số

- Từ đó ta áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp và kết hợp điều kiện đề bài cho một cách hợp lí để tính một cách nhanh chóng. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có : \(37.12 = 37.3.4\)\( =(37.3).4= 111 .4 = 444\) 

\(b)\) Ta có : \(15 873.21 = 15 873.7.3\)\( =(15873.7).3\)\(= 111 111.3 = 333 333\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close