Bài 60 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 13 sách bài tập toán 6. So sánh a và b mà không tính giá trị cụ thể của chúng:...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh \(a\) và \(b\) mà không tính giá trị cụ thể của chúng: 

\(a = 2002.2002\)                          \(b = 2000.2004\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét, phát hiện và sử dụng các đặc điểm của số hạng hoặc các thừa số trong tổng hoặc trong tích. Từ đó dựa vào các tính chất của phép cộng và phép nhân để rút ra kết luận. 

Sử dụng: \(a.(b+c)=a.b+a.c\) 

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(a = 2002.2002 = 2002 . (2000+2) \)\(= 2002.2000 + 2002.2\)

\(b = 2000.2004 = 2000 . (2002+2)\)\( = 2000.2002 + 2000.2\)

Vì \(2002. 2000 = 2000. 2002\) và \(2002.2>2000.2 \Rightarrow a>b\)

Vậy \(a>b.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close