Bài 55 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 12 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999:...

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm \(1999:\) 

  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính số tiền phải trả cho phút đầu tiên là \(a\)

+ Tính số tiền phải trả từ phút thứ hai trở đi là \(b\)

+ Tính tổng số tiền phải trả là \(a+b\) 

Lời giải chi tiết

Ta có bảng sau:

 

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close