Bài 51 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phần tử của tập hợp \(M\) các số tự nhiên \(x\), biết rằng: \(x = a + b,\)                   

\(a \in \{25;38\};\) \(b \in \{ 14;23\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào điều kiện \(x=a+b,\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(M\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất cộng với từng phần tử trong tập hợp thứ hai.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(25+14=39;\) \(25+23=48;\) \(38+14=52;\) \(38+23=61.\)

Vậy \(M = \left\{ {39;48;52;61} \right\}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Quảng cáo
list
close
Gửi bài