Bài 52 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 12 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tập hợp các số tự nhiên \(x\) sao cho:

\(a)\) \(a + x = a\)                 

\(b)\) \(a + x > a\)                   

\(c)\) \(a + x < a\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất:  

+)  Tổng hai số tự nhiên khác \(0\) luôn lớn hơn từng số hạng trong tổng.

+) \(a+0=a\) với mọi \(a\in \mathbb N\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(a+0=a\) nên \( x = 0\).

Vậy \(x\in \{0\}\) 

\(b)\) Vì tổng hai số tự nhiên khác \(0\) luôn lớn hơn từng số hạng trong tổng nên \(x \in \mathbb{N}^*.\)

\(c)\) Vì tổng hai số tự nhiên khác \(0\) luôn lớn hơn từng số hạng trong tổng nên không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn đề bài. Hay \(x \in \emptyset \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Quảng cáo
list
close
Gửi bài