Bài 5 trang 135 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976) đã

Đề bài

Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976) đã có những quyết định nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Lời giải chi tiết

* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:

- Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đô là Hà Nội; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca.

- Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.

- Ngày 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam - Bắc họp tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ngày 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngày 20/9/1977: Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài