Bài 3 trang 134 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai

Đề bài

Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước:

Nội dung

Miền Bắc

Miền Nam

Thuận lợi

 

 

Khó khăn

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

Lời giải chi tiết

Nội dung

Miền Bắc

Miền Nam

Thuận lợi

 

Qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn sụp đổ, cả nước bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội

Khó khăn

Chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ làm cho miền Bắc bị tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.

Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, song kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài