Bài 4 trang 134 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất

Đề bài

Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Lời giải chi tiết

Đảng ta quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước, căn cứ vào những yếu tố sau:

- Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 đã quyết sạch các thế lực chia cắt đất nước khỏi nước ta.

- Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Thực tế đó trái với nguyện vọng - tình cảm của nhân dân hai miền Nam - Bắc là sớm được sum họp trong một đại gia đình, mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho cả nước.

- Tháng 9 - 1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Từ ngày 15 đến 21 - 11 - 1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn đã nhất trí các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. Có hơn 23 triệu cử tri (chiếm 98,8% tổng số cử tri) đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội khóa IV với 492 đại biểu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài