Bài 2 trang 133 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 133 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

Đề bài

Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài