Bài 48 trang 134 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 134 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm Chứng tỏ rằng: a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(A, B, M.\) Biết rằng \(AM = 3,7 cm,\) \(MB = 2,3cm,\) \(AB = 5cm.\)

Chứng tỏ rằng:

a) Trong ba điểm \(A, B, M\) không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Ba điểm \(A, B, M\) không thẳng hàng.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:  

+) Nếu \(AM + MB = AB\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\)

+) Nếu \(AM + MB \ne AB\) thì điểm \(M\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) 

Lời giải chi tiết

a) +) Ta có: \(AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6 \,(cm)\)

 Vì \(AM + MB  \ne  AB\) \((6cm \ne 5cm)\) nên \(M\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\) 

+) Ta có:  \(AM + AB = 3,7 + 5 = 8,7\, (cm)\)

Vì  \(AM+AB  \ne  MB\) \((8,7cm \ne 2,3cm)\) nên \(A\) không nằm giữa hai điểm \(M\) và \(B.\)

+) Ta có: \(AB + MB = 5 + 2,3 = 7,3\, (cm)\)

 Vì \(AB + MB  \ne  AM\) \((7,3cm \ne 3,7cm)\) nên \(B\) không nằm giữa hai điểm \(A\) và \(M.\)

b) Vì trong ba điểm \(A, B, M\) không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên ba điểm \(A, B, M\) không thẳng hàng.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close