Bài 47 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 11 sách bài tập toán 6. Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:

\(11.18;\)     \(15.45;\)     \(11.9.2;\)     

\(45.3.5;\)     \(6.3.11;\)     \(9.5.15\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét, phát hiện và sử dụng các đặc điểm của các thừa số trong tích. Từ đó dựa vào các tính chất của phép nhân để rút ra kết luận. 

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(11.9.2 = 11.18\)                    

\(45.3.5 = 45.15\)

\(6.3.11 = 18.11\)     

\(9.5.15 = 45.15\)  

Vậy \(11.18 = 11.9.2 = 6.3.11 \) 

\(15.45 = 45.3.5 = 9.5.15 \)     

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Quảng cáo
list
close
Gửi bài