Bài 48 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 12 sách bài tập toán 6.Tính nhẩm bằng cách:a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép tính nhân:...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách:

\(a)\) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: \(17.4;\)    \( 25.28\)

\(b)\) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

\(13.12;\)      \( 53.11;\)       \(39.101\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các số hạng, các thừa số.

- Từ đó, áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính một cách nhanh chóng.

+) Tính chất kết hợp: \(a.(b.c)=(a.b).c\)

+) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a.(b+c)=a.b+a.c\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) +)  \(17.4 = 17.(2 .2)\)\(=(17.2).2 = 34.2 = 68\) 

+) \(25.28 = 25. (4. 7) \)\(=(25.4).7= 100 . 7 = 700\)

\(b)\) +) \(13.12 = 13. (10+2) \)\(= 13 . 10 + 13 . 2\) \(= 130 + 26 = 156\)

+) \(53.11 = 53.(10+1) = 53 . 10 + 53 . 1\)\(= 530 + 53 = 583\)

+) \(39.101 = 39.(100+1) \)\(= 39 . 100 + 39 . 1\)\(= 3900 + 39 = 3939\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
list
close
Gửi bài Gửi bài