Bài 46 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 73 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên x và kiểm tra lại xem có đúng không: a) x + (- 3) = -11 b) -5 + x = 15

Quảng cáo

Đề bài

Dự đoán giá trị của số nguyên \(x\) và kiểm tra lại xem có đúng không :

a) \(x + (- 3) = -11\)      b) \( -5 + x = 15\)

c) \(x + (- 12) = 2\)          d) \( 3 + x = -10\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Muốn tính số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết hoặc dùng quy tắc chuyển vế.

Lời giải chi tiết

a) \(x = - 8.\) 

Vì \((- 8) + (- 3 ) = - (8 + 3) = -11\) 

b) \(x = 20.\)

Vì \((- 5) + 20 = 20 – 5 = 15\)

c) \(x = 14.\)

Vì \(14 + (- 12) = 14 – 12 = 2\)

d) \(x = -13.\)

Vì \(3 + (- 13) = -(13 - 3) = -10\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài