Bài 48 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 73 sách bài tập toán 6. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau: a) -4; -1; 2; … (Số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị)...

Quảng cáo

Đề bài

Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a) \(-4; -1; 2; … \) (Số hạng sau lớn hơn số hạng trước \(3\) đơn vị)

b) \(5; 1; -3; … \) (Số hạng sau  nhỏ hơn số hạng trước \(4\) đơn vị)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ra quy luật của dãy rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết

a) \(-4; -1; 2; 5; 8\) (Số hạng sau lớn hơn số hạng trước \(3\) đơn vị)

b) \(5; 1; -3; -7; -11\) (Số hạng sau nhỏ hơn số hạng trước \(4\) đơn vị)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài