Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 6. Chọn kết quả của phép tính (-16) + |-14| là:...

Quảng cáo

Đề bài

Kết quả của phép tính \(( - 16) + \left| { - 14} \right|\) là: 

\((A)\, 30 ;\)            \((B)\, -30 ;\)           

\((C)\, 2 ;\)              \((D)\, -2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(( - 16) + \left| { - 14} \right|\)\(=(-16)+14\)\(=-(16-14)=-2\)

Chọn \((D)\) 

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài