Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 6. Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) -27; -24; -21; ... b) -16; -10; -4; ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a) \(-27; -24; -21; ...\)

b) \(-16; -10; -4; ...\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ra quy luật của dãy rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Lời giải chi tiết

a) Nhận xét: \(-24 = -27 + 3,\)\( -21 = -24 + 3\) hay số liền sau hơn số liền trước \(3\) đơn vị nên hai số tiếp theo là: \(-18; -15;\)

b) Nhận xét: \(-10 = -16 + 6,\) \(-4 = -10 + 6\) hay số liền sau hơn số liền trước \(6\) đơn vị nên hai số tiếp theo là: \(2; 8.\)

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài