Bài 46 trang 133 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 133 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11cm. Điểm M nằm giữa A và B.Biết rằng MB – MÀ = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng \(AB\) có độ dài \(11cm.\) Điểm \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B.\) Biết rằng: \(MB - MA = 5cm\). Tính độ dài các đoạn thẳng \(MA, MB.\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB.\) 

  

Lời giải chi tiết

Vì \(M\) nằm giữa \(A \) và \(B\) nên \(AB  = MA + MB\)

Suy ra \(MA + MB = 11\) (cm)   (1)

Mà \(MB - MA = 5\) (cm) hay \(MB=MA+5\) 

Thay \(MB=MA+5\) vào (1) ta được:

\(MA+MA+5=11\)

\(2MA=11-5\)

\(2MA=6\)

\(MA=6:2=3cm\)

Suy ra: \(MB= AB-MA=11-3=8cm\)

Vậy \(MA=3cm;\)\(MB=8cm.\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 47 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 47 trang 134 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, nếu.a) AC + CB = AB...

 • Bài 48 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 48 trang 134 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm Chứng tỏ rằng: a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại...

 • Bài 49 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 49 trang 134 sách bài tập toán 6. Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm...

 • Bài 50 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 50 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?...

 • Bài 51 trang 134 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 51 trang 134 sách bài tập toán 6. Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Quảng cáo
close