Bài 46 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 11 sách bài tập toán 6. Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:997+37; 49+194

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

\(997  + 37 ;\)          \( 49 + 194\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các số hạng, các thừa số. 

+) Từ đó áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng một cách hợp lí.

Lời giải chi tiết

+) \(997 + 37 =997+(34+3)\)\(= ( 997 +3) +34 \)\(= 1000 + 34 = 1034\) 

+) \(49 + 194 = (43+6)+194\)\(=43 + (6 + 194) \)\(= 43 + 200 = 243\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Quảng cáo
list
close
Gửi bài