Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. Phát biểu sau đây đúng hay sai? Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu tại đây. 

Lời giải chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả là phát biểu đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close