Bài 40 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 72 sách bài tập toán 6. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau: a) Nhiệt độ tăng t độ C, nếu t=12;-3;0. b)Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a= 70; -500; 0.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a) Nhiệt độ tăng \(t^\circ C\) nếu \(t = 12; -3; 0\).

b) Số tiền tăng \(a\) nghìn đồng, nếu \(a = 70; -500; 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tăng thể hiện dấu \("+"\) 

Giảm thể hiện dấu \("-"\)

Lời giải chi tiết

a) Nhiệt độ tăng \(12^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ tăng thêm \(12^\circ C\)

Nhiệt độ tăng thêm \( - 3^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ giảm \(3^\circ C\) 

Nhiệt độ tăng thêm \(0^\circ C\) nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b) Số tiền tăng \(70\) nghìn đồng nghĩa là có thêm \(70\) nghìn đồng.

Số tiền tăng \(-500\) nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm \(500\) nghìn đồng

Số tiền tăng \(0\) nghìn đồng nghĩa là số tiền không thay đổi.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close