Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. Tìm x ∈ Z, biết: a) x = (-1) + (-99) ;b) x = (-105) + (-15).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x ∈ Z\), biết: 

LG a

\(x = (-1) + (-99)\) ;

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả. 

Giải chi tiết:

\(x = -(1 + 99) = -100\);   

LG b

\(x = (-105) + (-15)\).

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả. 

Giải chi tiết:

\(x = -(105 + 15) = -120\). 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close