Giải bài 4 (2.16) trang 31 vở thực hành Toán 7

Bài 4 (2.16). Tính a) \(\left| { - 3,5} \right|\); b) \(\left| {\frac{{ - 4}}{9}} \right|\) c) \(\left| 0 \right|\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (2.16). Tính

a) \(\left| { - 3,5} \right|\);           b) \(\left| {\frac{{ - 4}}{9}} \right|\)              c) \(\left| 0 \right|\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a,a \ge 0\\ - a,a < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Ta đã biết nếu a không âm thì \(\left| a \right| = a\); nếu a âm thì \(\left| a \right| =  - a\). Do đó

a) \(\left| { - 3,5} \right| = 3,5\);          

b) \(\left| {\frac{{ - 4}}{9}} \right| = \frac{4}{9}\)                  

c) \(\left| 0 \right| = 0\)    

d) \(\left| {2,0\left( 3 \right)} \right| = 2,0\left( 3 \right)\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close