Giải bài 2 (2.14) trang 31 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (2.14). Gọi A’ là tập hợp các số đối của các số thuộc tập hợp A trong bài tập 2.13. Liệt kê các phần tử của A’.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (2.14). Gọi A’ là tập hợp các số đối của các số thuộc tập hợp A trong bài tập 2.13. Liệt kê các phần tử của A’.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của a là –a.

Lời giải chi tiết

Để viết số đối của một số dương ta chỉ cần thêm dấu trừ vào trước số dương đã cho; viết số đối của một số âm ta chỉ cần bỏ dấu trừ trước số đó. Vì vậy

\(A' = \left\{ { - 7,1;2,\left( {61} \right); - 0,5; - 14; - \frac{4}{7}; - \sqrt {15} ;\sqrt {81} } \right\}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close