Bài 35 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính: a) 8274 + 226 b) (-5) + (-11) c) (-43) + (-9)

Quảng cáo

Đề bài

Tính: 

a) \(8274 + 226\)

b)\( (-5) + (-11)\)

c)\( (-43) + (-9)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\)trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) \(8274 + 226 = 8500\) 

b) \((-5) + (-11) = -(5+11)= -16\)

c) \((-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 36 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 36 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính a) (-7) + (-328) b)12 + |-21| c) |-46| + |+21|

 • Bài 37 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 72 sách bài tập toán 6. Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuông: a) (-6) + (-3)...(-6) b) (-9) + (-12)...(-20)

 • Bài 38 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 38 trang 72 sách bài tập toán 6. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là -7 độ C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6 độ C.

 • Bài 39 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 39 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) x + ( -10), biết x = -28 b) (-267) + y, biết y = -33

 • Bài 40 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 40 trang 72 sách bài tập toán 6. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau: a) Nhiệt độ tăng t độ C, nếu t=12;-3;0. b)Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a= 70; -500; 0.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close