Bài 35 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính: a) 8274 + 226 b) (-5) + (-11) c) (-43) + (-9)

Quảng cáo

Đề bài

Tính: 

a) \(8274 + 226\)

b)\( (-5) + (-11)\)

c)\( (-43) + (-9)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\)trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) \(8274 + 226 = 8500\) 

b) \((-5) + (-11) = -(5+11)= -16\)

c) \((-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài