Bài 37 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 72 sách bài tập toán 6. Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuông: a) (-6) + (-3)...(-6) b) (-9) + (-12)...(-20)

Quảng cáo

Đề bài

Điền dấu \(>,<\) thích hợp vào ô vuông

a) \((-6) + (-3) … ( -6)\)              

b) \((-9) + (-12) … (-20)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả.

Khi so sánh hai số nguyên âm ta có số nguyên âm nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số nguyên âm đó bé hơn.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \((-6)  +(-3) \)\(= -( 6+3)=-9<-6\)

Nên \((-6)  +(-3) < ( -6)\)     

b) Ta có \((-9)  +(-12) \)\(= -( 9+12)=-21<-20\)

Nên \((-9) + (-12) < (-20).\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close