Bài 36 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính a) (-7) + (-328) b)12 + |-21| c) |-46| + |+21|

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

a) \((-7) + (-328)\)              

b) \(12 + \left| { - 23} \right|\)         

c) \(\left| { - 46} \right| + \left| { + 12} \right|\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả.

Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó.

Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính nó. 

Lời giải chi tiết

\(a)\,(-7) + (-328)\)\(=-(7+328)\)\(=-335\) 

\(b)\,12 + \left| { - 23} \right| = 12 + 23 = 35\)

\(c)\,\left| { - 46} \right| + \left| { + 12} \right| = 46 + 12 = 58\)

Loigiaihay.com

 • Bài 37 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 72 sách bài tập toán 6. Điền dấu >,< thích hợp vào ô vuông: a) (-6) + (-3)...(-6) b) (-9) + (-12)...(-20)

 • Bài 38 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 38 trang 72 sách bài tập toán 6. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là -7 độ C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6 độ C.

 • Bài 39 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 39 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) x + ( -10), biết x = -28 b) (-267) + y, biết y = -33

 • Bài 40 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 40 trang 72 sách bài tập toán 6. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau: a) Nhiệt độ tăng t độ C, nếu t=12;-3;0. b)Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a= 70; -500; 0.

 • Bài 41 trang 72 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 41 trang 72 sách bài tập toán 6. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) 2; 4; 6; 8; ... b) -3; -5; -7; -9; ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close