Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy = 80 độ, góc xOz = 30 độ. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tia \(Oy, Oz\) cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia \(Ox\) sao cho \(\widehat {xOy} = 80^\circ ,\widehat {xOz} = 30^\circ \). Gọi \(Om\) là tia phân giác của góc \(yOz\). Tính \(\widehat {xOm}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất :

- Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\) có hai tia \(Oy, Oz\) mà \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\) thì tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox, Oz.\)

Nếu tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz\) thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}.\)

Nếu tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì  \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{\widehat{xOy}}2.\)

Lời giải chi tiết

Vì \(Oy\) và \(Oz\) cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\) và \(\widehat {xOy} = 80^\circ ;\widehat {xOz} = 30^\circ \) hay \( \widehat {xOy} > \widehat {xOz}\) nên tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\)

\( \Rightarrow \widehat {xOz} + \widehat {y{\rm{O}}z} = \widehat {xOy}\)

Thay \(\widehat {xOz} = 30^\circ ;\widehat {xOy} = 80^\circ \) ta có :

\(30^\circ  + \widehat {y{\rm{O}}z} = 80^\circ \) 

\( \Rightarrow \widehat {y{\rm{O}}z} = 80^\circ  - 30^\circ  = 50^\circ \)

Vì \(Om\) là tia phân giác của \(\widehat {y{\rm{O}}z}\) nên ta có:

\(\displaystyle \widehat {y{\rm{O}}m} = \widehat {mOz} = {{\widehat {y{\rm{O}}z}} \over 2} = {{50^\circ } \over 2} = 25^\circ \) và tia \(Om\) nằm giữa hai tia \(Oz\) và \(Oy\). 

Vì  tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\), đồng thời tia \(Om\) nằm giữa hai tia \(Oz\) và \(Oy\) nên tia \(Oz\) nằm giữa \(Ox\) và \(Om.\) Từ đó, ta có :

\(\widehat {xOz} + \widehat {zOm} = \widehat {xOm}\) 

\( \Rightarrow \widehat {xOm} = 25^\circ  + 30^\circ  = 55^\circ \).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Tia phân giác của góc
Gửi bài