Bài 30 trang 90 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 90 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc xOy = 44 độ. b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ góc \(\widehat {xOy} = {44^\circ}.\)

b) Vẽ tia phân giác \(Oz\) của góc ấy.

Hướng dẫn: Cách 1: Dùng thước đo góc

                       Cách 2: Gấp giấy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình theo hướng dẫn ở đề bài.

Lời giải chi tiết

a)

+ Vẽ tia \(Ox.\) 

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc \(O\) của tia \(Ox\) và tia \(Ox\) đi qua vạch số \(0\) của thước. 

+ Vẽ tia \(Oy\) đi qua vạch \(44\) của thước. Ta vẽ được góc \(xOy = 44^\circ\).

b)  

Cách vẽ:

Từ góc \(xOy\) đã vẽ ở câu a, ta thực hiện tiếp như sau: 

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với gốc \(O\) của tia \(Ox\) và tia \(Ox\) đi qua vạch số \(0\) của thước.

+ Vẽ tia \(Oz\) đi qua vạch \(22\) của thước. Ta vẽ được góc \(xOz = 22^\circ\).

Khi đó, tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy.\)

Thật vậy: 

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\), ta có \(\widehat {xOz} < \widehat {xOy}\left( {{{22}^0} < {{44}^0}} \right)\) nên tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox,Oy\) (1)

Suy ra: 

\(\begin{array}{l}
\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\\
\Rightarrow \widehat {zOy} = \widehat {xOy} - \widehat {xOz}\\
\Rightarrow \widehat {zOy} = {44^0} - {22^0} = {22^0}
\end{array}\)

\( \Rightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy}\left( { = {{22}^0}} \right)\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\).

Loigiaihay.com

 • Bài 31 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 31 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc bẹt xOy ; b) Vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30 độ ; ...

 • Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13 ...

 • Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy = 80 độ, góc xOz = 30 độ. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

 • Bài 34 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 34 trang 91 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bi-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (Hình bên trái) ...

 • Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 phần bài tập bổ sung trang SBT toán 6 tập 2

  Giải bài .1 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán 6 tập 2. Vẽ góc xOy = 50 độ. Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close