Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13 ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13.

b) Vì sao có \(\widehat {xOz} = \widehat {y{{O}}t}\) ?

c) Vì sao tia phân giác của \(\widehat {y{{O}}z}\) cũng là tia phân giác của \(\widehat {xOt}\) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng tính chất : Nếu tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{\widehat{xOy}}2\)

- Để chỉ ra tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) ta cần có hai điều kiện sau :

+ Tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oy.\)

+ \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}.\)

Lời giải chi tiết

a) Học sinh tự thực hành

b) Vì \(\widehat {xOy} = \widehat {tOz} = {90^o},\) phần chồng lên nhau là \(\widehat {zOy}\) 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\widehat {xOz} = \widehat {xOy} - \widehat {yOz} = {90^0} - \widehat {yOz}\\
\widehat {yOt} = \widehat {tOz} - \widehat {yOz} = {90^0} - \widehat {yOz}
\end{array}\)

Suy ra: \(\widehat {xOz} = \widehat {y{{Ot}}}\)

c) Gọi \(Ot’\) là tia phân giác của \(\widehat {zOy}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow \widehat {zOt'} = \widehat {t'Oy} = {{\widehat {zOy}} \over 2}\)

Mà \(\widehat {xOz} = \widehat {y{{Ot}}}\) (theo câu b) 

Suy ra \(\widehat {xOz} + \widehat {zOt'} = \widehat {t'Oy} + \widehat {y{\rm{O}}t}\)

Hay \(\widehat {xOt'} = \widehat {t'Ot}\).

Vậy \(Ot’\) là tia phân giác \(\widehat {xOt}\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Tia phân giác của góc
Gửi bài