Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13 ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13.

b) Vì sao có \(\widehat {xOz} = \widehat {y{{O}}t}\) ?

c) Vì sao tia phân giác của \(\widehat {y{{O}}z}\) cũng là tia phân giác của \(\widehat {xOt}\) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng tính chất : Nếu tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{\widehat{xOy}}2\)

- Để chỉ ra tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) ta cần có hai điều kiện sau :

+ Tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oy.\)

+ \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}.\)

Lời giải chi tiết

a) Học sinh tự thực hành

b) Vì \(\widehat {xOy} = \widehat {tOz} = {90^o},\) phần chồng lên nhau là \(\widehat {zOy}\) 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\widehat {xOz} = \widehat {xOy} - \widehat {yOz} = {90^0} - \widehat {yOz}\\
\widehat {yOt} = \widehat {tOz} - \widehat {yOz} = {90^0} - \widehat {yOz}
\end{array}\)

Suy ra: \(\widehat {xOz} = \widehat {y{{Ot}}}\)

c) Gọi \(Ot’\) là tia phân giác của \(\widehat {zOy}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow \widehat {zOt'} = \widehat {t'Oy} = {{\widehat {zOy}} \over 2}\)

Mà \(\widehat {xOz} = \widehat {y{{Ot}}}\) (theo câu b) 

Suy ra \(\widehat {xOz} + \widehat {zOt'} = \widehat {t'Oy} + \widehat {y{\rm{O}}t}\)

Hay \(\widehat {xOt'} = \widehat {t'Ot}\).

Vậy \(Ot’\) là tia phân giác \(\widehat {xOt}\).

Loigiaihay.com

 • Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy = 80 độ, góc xOz = 30 độ. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

 • Bài 34 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 34 trang 91 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bi-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (Hình bên trái) ...

 • Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 phần bài tập bổ sung trang SBT toán 6 tập 2

  Giải bài .1 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán 6 tập 2. Vẽ góc xOy = 50 độ. Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz ...

 • Bài 31 trang 91 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 31 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc bẹt xOy ; b) Vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30 độ ; ...

 • Bài 30 trang 90 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 30 trang 90 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc xOy = 44 độ. b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close