Bài 32 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp B các số tự nhiên nhiên nhỏ hơn 8,...

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp \(A\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(6\), tập hợp \(B\) các số tự nhiên nhiên nhỏ hơn \(8\), rồi dùng ký hiệu \(\subset\)  để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trên. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần nắm vững: Kí hiệu \(\subset\) diễn tả một quan hệ giữa hai tập hợp.

\(A\subset M\): Tập hợp \(A\) là tập hợp con của tập hợp \(M\) (tức là mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều là phần tử của tập hợp \(M\))

Lời giải chi tiết

Tập hợp  \(A = \left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}\)

Tập hợp  \(B = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7} \right\}\)

Suy ra \(A \subset B\) (vì mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều là phần tử của tập hợp \(B\)).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close