Bài 35 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={a, b, c, d}, B={a, b}. a) Dùng kí hiệu...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp: \(A = \{ a,b,c,d \},B = \{ a,b \}\)

\(a)\) Dùng ký hiệu \(\subset \) để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp \(A\) và \(B\).

\(b)\) Dùng hình vẽ minh họa hai tập hợp \(A\) và \(B\).  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần nắm vững kiến thức thế nào là tập hợp con: Nếu mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều thuộc tập hợp \(B\) thì tập hợp \(A\) gọi là tập hợp con của tập hợp \(B\). Kí hiệu: \(A \subset B\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta thấy mọi phần tử của tập hợp \(B\) đều thuộc tập hợp \(A\) nên: \(B \subset A\)

\(b)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 36 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 36 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={1; 2; 3}. Trong các cách viết sau, cách nào viết đúng, cách nào viết sai?...

 • Bài 37 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà A là con của B...

 • Bài 38 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 38 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp M={a, b, c}. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

 • Bài 39 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 39 trang 10 sách bài tập toán 6. Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên,b là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có ba điểm 10 trở lên,...

 • Bài 40 trang 11 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 40 trang 11 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close