Bài 35 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={a, b, c, d}, B={a, b}. a) Dùng kí hiệu...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp: \(A = \{ a,b,c,d \},B = \{ a,b \}\)

\(a)\) Dùng ký hiệu \(\subset \) để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp \(A\) và \(B\).

\(b)\) Dùng hình vẽ minh họa hai tập hợp \(A\) và \(B\).  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần nắm vững kiến thức thế nào là tập hợp con: Nếu mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều thuộc tập hợp \(B\) thì tập hợp \(A\) gọi là tập hợp con của tập hợp \(B\). Kí hiệu: \(A \subset B\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta thấy mọi phần tử của tập hợp \(B\) đều thuộc tập hợp \(A\) nên: \(B \subset A\)

\(b)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài