Bài 38 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp M={a, b, c}. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp M = \(\left\{ {} \right.\)a,b,c\(\left. {} \right\}\). Viết các tập hợp con của tập hợp \(M\) sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều thuộc tập hợp \(B\) thì tập hợp \(A\) gọi là tập hợp con của tập hợp \(B\).

+) Lấy hai phần tử thuộc tập hợp \(M\) ta được một tập hợp con của tập hợp \(M\) mà tập hợp con đó có hai phần tử.

Lời giải chi tiết

Các tập hợp con của tập hợp: \(M =\left\{ {} \right. a,b,c \left. {} \right\}\) mà mỗi tập hợp con đó có hai phần tử là: \(\left\{ {a,b} \right\},\left\{ {a,c} \right\},\left\{ {b,c} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài