Bài 37 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà A là con của B...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ví dụ hai tập hợp \(A\) và \(B\) mà \(A \subset B\) và \(B \subset A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần nắm vững kiến thức thế nào là tập hợp con: Nếu mọi phần tử của tập hợp \(A\) đều thuộc tập hợp \(B\) thì tập hợp \(A\) gọi là tập hợp con của tập hợp \(B\).

Lời giải chi tiết

Ví dụ:     \(A =\) \(\left\{ {} \right.\)cam , quýt , bưởi\(\left. {} \right\}\)

               \(B =\) \(\left\{ {} \right.\)quýt, bưởi , cam\(\left. {} \right\}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 38 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 38 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp M={a, b, c}. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

 • Bài 39 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 39 trang 10 sách bài tập toán 6. Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên,b là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có ba điểm 10 trở lên,...

 • Bài 40 trang 11 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 40 trang 11 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

 • Bài 41 trang 11 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 41 trang 11 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số?

 • Bài 42 trang 11 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 42 trang 11 sách bài tập toán 6.Bạn Tâm đánh số trang bằng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bạn Tâm phải viết tất cả bao nhiêu số?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close