Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tia \(Oa, Ob\) không đối nhau. Lấy các điểm \(A\) và \(B\) không trùng \(O\) sao cho \(A\) thuộc tia \(Oa, B\) thuộc tia \(Ob.\) Gọi \(C\) là điểm nằm giữa \(A, B.\) Vẽ điểm \(D\) sao cho \(B\) nằm giữa \(A\) và \(D.\) Hỏi trong hai tia \(OC, OD\) thì tia nào nằm giữa hai tia \(OA, OB,\) tia nào không nằm giữa hai tia \(OA, OB\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

 

- Tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\) nếu tia \(Oz\) cắt đoạn \(MN\) tại một điểm nằm giữa \(M\) và \(N\) (\(M\) thuộc \(Ox, N\) thuộc \(Oy\) và \(M,N\) không trùng với \(O\)).

Lời giải chi tiết

- Vì \(C\) nằm giữa \(A\) và \(B\) nên tia \(OC \) nằm giữa hai tia \(OA, OB\).

- Vì \(D\) không nằm giữa \(A\) và \(B\) nên tia \(OD\) không nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OB.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nửa mặt phẳng
list
close
Gửi bài Gửi bài