Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(A, B, C\) nằm ngoài đường thẳng \(a.\) Biết rằng cả hai đoạn thẳng \(BA, BC\) đều cắt đường thẳng \(a.\) Hỏi đoạn thẳng \(AC\) có cắt đường thẳng \(a\) hay không? Vì sao?

Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ \(a.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết nửa mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

- Ba điểm \(A, B, C\) nằm ngoài đường thẳng \(a\), hai đoạn thẳng \(AB\) và \(BC \) đều cắt đường thẳng \(a\) nên điểm \(B\) và hai điểm \(A\), \(C\) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa đường thẳng \(a\). Do đó \(A\) và \(C\) cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ \(a.\) Vậy đoạn thẳng \(AC\) không cắt đường thẳng \(a.\)

- Tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ \(a\) là:

+) Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(B\).

+) Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(A\) (hoặc chứa điểm \(C)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nửa mặt phẳng
list
close
Gửi bài Gửi bài