Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bốn điển \(A, B, C, D\) không nằm trên đường thẳng \(a,\) trong đó \(A\) và \(B\) thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ \(a\), còn \(C\) và \(D\) thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng \(a\) cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm \(A, B, C, D\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết nửa mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

 

Vì \(A\) và \(B\) thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ \(a\), còn \(C\) và \(D\) thuộc nửa mặt phẳng kia nên ta có: 

+) \(a\) không cắt các đoạn thẳng \(AB, CD.\)

+) \(a\) cắt các đoạn thẳng \(AC, AD, BC, BD.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close