Bài 3 trang 5 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A ={m,n,p};B={ {m,x,y}. Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp : \(A = \left\{ {m,n,p} \right\};B = \left\{ {m,x,y} \right\}\) . Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông:
\(n \,\square \, A;p \,\square \,B;m \in \square\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chỉ ra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp \(A,B\).

\(VD:\, 3 \in A\) nghĩa là \(3\) là phần tử thuộc tập hợp \(A\)

\(4 \notin  A\) nghĩa là \(4\) không là phần tử thuộc tập hợp \(A\) 

Lời giải chi tiết

Ta thấy \(n\) là phần tử thuộc tập hợp \(A,\) \(p\) không là phần tử thuộc tập hợp \(B\), \(m\) là phần tử thuộc cả hai tập hợp \(A\) và \(B\).

Nên ta điền như sau: \(n \in A;p \notin B;m \in A\) hoặc \(m \in B.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài