Bài 3 trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 121 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a, sau đó vẽ A thuộc a, B thuộc a, C không thuộc a, D không thuộc a...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đường thẳng \(a\) sau đó vẽ \(A ∈ a, B ∈ a,\)  \(C \notin a, \) \(D \notin a \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước thẳng để vẽ hình. 

Xem lại lý thuyết về điểm và đường thẳng tại đây. 

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ sau: 

Vẽ đường thẳng \(a,\) trên đường thẳng \(a\) ta lấy hai điểm \(A,B\). Sau đó, lấy hai điểm \(C,D\) nằm ngoài đường thẳng \(a\) ta được hình vẽ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close