Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây: 

a) Hai điểm \(A\) và \(B\) cùng thuộc đường thẳng \(a.\)

b) Đường thẳng \(b\) không đi qua hai điểm \(M\) và \(N.\)

c) Đường thẳng \(c\) đi qua hai điểm \(H, K\) và không chứa hai điểm \(U, V.\)

d) Điểm \(X\) nằm trên cả hai đường thẳng \(d\) và \(t,\) điểm \(Y\) chỉ thuộc đường thẳng \(d\) và nằm ngoài đường thẳng \(t,\) đường thẳng \(t\) đi qua điểm \(Z\) còn đường thẳng \(d\) không chứa điểm \(Z.\)

e) Điểm \(U\) nằm trên cả hai đường thẳng \(m, n\) và không thuộc đường thẳng \(p;\) điểm \(V\) thuộc cả hai đường thẳng \(n, p\) và nằm ngoài đường thẳng \(m;\) hai đường thẳng \(p, m\) cùng đi qua điểm \(R\) còn đường thẳng \(n\) không chứa điểm \(R.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình bằng thước thẳng và xem lại lý thuyết về điểm và đường thẳng tại đây. 

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đường thẳng \(a\) rồi lấy hai điểm \(A,B\) nằm trên đường thẳng \(a\)

 

b)  Vẽ đường thẳng \(b\) rồi lấy hai điểm \(M, N\) nằm ngoài đường thẳng \(b\)

 

c) Vẽ đường thẳng \(c\). Lấy hai điểm \(H, K\) nằm trên đường thẳng \(c\) và lấy hai điểm \(U,V\) không thuộc đường thẳng \(c\)

 

d) Ta có hình vẽ sau:

 

e)  Ta có hình vẽ sau:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close