Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng. b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.

b) Một điểm có thể đồng thời thuộc hai đường thẳng.

c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng.

e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm.

g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc \(a\) và có những điểm không thuộc \(a.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta lưu ý rằng:

Đường thẳng cũng là tập hợp các điểm và đường thẳng không bị giới hạn về cả hai phía.

Lời giải chi tiết

Ta có a), b), c), d), f), g) đúng. 

e) sai vì trên đường thẳng có vô số điểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close