Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 121 sách bài tập toán 6. Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng. 

Cột A

Cột B

1) Điểm A

a) không thuộc các đường thẳng m, n, d 

2) Điểm B

b) nằm trên cả 3 đường thẳng m, n, d

3) Điểm C

c) nằm trên cả 2 đường thẳng n và d

4) Điểm D

d) thuộc cả 2 đường thẳng d và m

 

e) thuộc cả 2 đường thẳng m và n

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về điểm và đường thẳng tại đây. 

Lời giải chi tiết

Từ hình vẽ ta thấy: 

+ Điểm \(A\) nằm trên cả hai đường thẳng \(m\) và \(n\) nên ta nối 1-e

+ Điểm \(B\) nằm trên cả hai đường thẳng \(d\) và \(n\) nên ta nối 2-c

+ Điểm \(C\) nằm trên cả hai đường thẳng \(m\) và \(d\) nên ta nối 3-d

+ Điểm \(D\) không thuộc đường thẳng nào trong ba đường thẳng \(m,n,d\) nên ta nối 4-a

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close