Bài 29 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x-5=13...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử \(?\)

\(a)\) Tập hợp \(A\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x – 5 = 13\)

\(b)\) Tập hợp \(A\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x + 8 = 8\)

\(c)\) Tập hợp \(A\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x . 0 = 0\)

\(d)\) Tập hợp \(A\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x . 0 = 7\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số tự nhiên \(x\) rồi viết tập hợp dưới dạng liệt kê

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(x – 5 = 13\) nên \(x=15+3\) hay \( x = 18.\)

Vậy \(A=\{18\}\)

Tập hợp A có một phần tử

\(b)\) Ta có  \(x + 8 = 8\) nên \(x=8-8\) hay \(x = 0.\)

Vậy \(A=\{0\}\)

Tập hợp B có một phần tử 

\(c)\) Ta có \(x . 0 = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{N}\) (vì mọi số tự nhiên nhân với \(0\) đều bằng \(0\))

Vậy \(C = \mathbb{N}\)

Tập hợp \(C\) có vô số phần tử.

d) Không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn \(x . 0 = 7. \) Vậy \(D =\emptyset \)

Tập hợp \(D\) không có phần tử nào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close