Bài 30 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Bài 30 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử \(?\)

\(a)\) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá \(50.\)

\(b)\) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn \(8\) nhưng nhỏ hơn \(9.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Căn cứ vào các phần tử đã được liệt kê hoặc căn cứ vào tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp cho trước, ta có thể tìm được số phần tử của tập hợp đó.

- Sử dụng công thức: tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) có : \((b-a+1)\) phần tử 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá \(50 \) là: \(A=\{ 0; 1; 2;...;50\}\)

Tập hợp \(A\) có \(( 50 – 0) + 1 = 51\) phần tử

\(b)\) Vì \(8\) và \(9\) là hai số tự nhiên liên tiếp nên không có số tự nhiên nào lớn hơn \(8\) nhưng nhỏ hơn \(9.\)  Vậy \(B = \emptyset \)

Tập hợp \(B\) không có phần tử nào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close