Bài 21 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 69 sách bài tập toán 6 tập 1. Điền >; =; <? |4|...|7|; |-2|...|-5|; |-3|...|0|; |6|...|-6|

Quảng cáo

Đề bài

Điền \(>; =; <\) 

\(\left|4\right|...\left|7\right|;\left|{- 2}\right|...\left|{- 5}\right|;\)

\(\left|{- 3}\right|...\left|0 \right|;\left|6\right|...\left|{- 6}\right|\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0\).

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).

Lời giải chi tiết

Ta có  \(\left|4\right|=4;\left|7\right|=7;\left|{- 2}\right|=2;\left|{- 5}\right|=5\)

\(\left|{- 3}\right|=3;\left|0 \right|=0;\left|6\right|=6;\left|{- 6}\right|=6\)

Nên: 

\(\left| 4 \right|<\left| 7 \right|;\left| { - 2} \right|<\left| { - 5} \right|;\) 

\(\left| { - 3} \right|>\left| 0 \right|;\left| 6 \right|=\left| { - 6} \right|.\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài