Bài 21 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 69 sách bài tập toán 6 tập 1. Điền >; =; <? |4|...|7|; |-2|...|-5|; |-3|...|0|; |6|...|-6|

Quảng cáo

Đề bài

Điền \(>; =; <\) 

\(\left|4\right|...\left|7\right|;\left|{- 2}\right|...\left|{- 5}\right|;\)

\(\left|{- 3}\right|...\left|0 \right|;\left|6\right|...\left|{- 6}\right|\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0\).

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có  \(\left|4\right|=4;\left|7\right|=7;\left|{- 2}\right|=2;\left|{- 5}\right|=5\)

\(\left|{- 3}\right|=3;\left|0 \right|=0;\left|6\right|=6;\left|{- 6}\right|=6\)

Nên: 

\(\left| 4 \right|<\left| 7 \right|;\left| { - 2} \right|<\left| { - 5} \right|;\) 

\(\left| { - 3} \right|>\left| 0 \right|;\left| 6 \right|=\left| { - 6} \right|.\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close