Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 70 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(a,\) biết điểm \(a\) cách điểm \(0\) năm đơn vị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lưu ý: Điểm \(a\) cách điểm \(0\) năm đơn vị nằm về bên trái hoặc bên phải của trục số.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có điểm \(a\) cách điểm \(0\) năm đơn vị nên \(|a| = 5\)

Suy ra \(a=5\) hoặc \(a=-5\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close