Bài 22 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 70 sách bài tập toán 6. Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau:a) Trong hai số nguyên dương , số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại số có hai giá trị tuyệt đối lớn hơn là số …

Quảng cáo

Đề bài

Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau :

a) Trong hai số nguyên dương , số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số …

b) Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối …, ngược lại... 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

- Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0\)

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó. 

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương)

Lời giải chi tiết

a) Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số lớn hơn

b) Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài