Bài 24 trang 70 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 70 sách bài tập toán 6. Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp: a) -841 < -84* b) -5*8 > -518 c) -5* > -25 d) -99* > -991

Quảng cáo

Đề bài

Thay các dấu \(*\) bằng các chữ số thích hợp:

a) \(-841 < -84*\)                   

b) \(-5*8 > -518\)

c) \(-*5 > -25  \)                     

d) \(-99* > -991\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) \(-841 < -840\)                 

b) \(-508 > -518\)

c) \(-15 > -25\)

d) \(-990 > -991\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài